Forfatterarkiv: Lars Gule

Om Lars Gule

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Arbeider med flerkultur, ekstremisme og islamsk politisk tenkning. Tidligere generalsekretær i Human-Etisk Forbund. For de som vil vite mer, kan dette være en relevant kilde: http://no.wikipedia.org/wiki/Lars_Gule

Palestinas historie

Palestina-spørsmålet fortsetter å oppta oss. Det er en av vår tids mest langvarige konflikter med store konsekvenser for verdens politiske og økonomiske stabilitet. [Innholdet i den følgende artikkelen har substansielt vært publisert to steder tidligere: Palestinas historie på Verdidebatt.no (i … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Terrorist? Ekstremist?

Dette etterordet er fra Ekstremismens kjennetegn. Ansvar og motsvar, Oslo: Spartacus forlag, 2012. Det forklarer hva jeg var involvert i i 1977, hvordan jeg tenkte den gang og hvordan jeg tenker i dag. Etterord I etterkant av terrorangrepene i 22. … Les videre

Publisert i Uncategorized

Reformasjonsiver (2015)

Moderniteten siver inn i den islamske verden – men ting tar tid. Mange vil forklare konservatismen innenfor islam og framveksten av fundamentalistiske og islamofascistiske grupper med at islam ikke har gjennomgått noen reformasjon. For den protestantiske reformasjonen som begynte i … Les videre

Publisert i I god tro | Legg igjen en kommentar

Israel, rasisme og vårt ansvar (2006)

Utviklingen i Midtøsten og antisemittismedebatten aktualiserer en analyse av staten Israels grunnleggende karakter. Det er ikke lenger oppsiktsvekkende å kalle Israel for en apartheidstat. Uttrykket brukes av flere kommentatorer – først og fremst fordi israelsk politikk overfor palestinerne inviterer til … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Venstresidas voldsromantikk (1979)

Blant annet følgende ble trykket i Dagbladet 9. mars 1979 (og i, Østlands-Posten, lokalavisa i Larvik 10. mars 1979), i en artikkel med overskriften «Venstresidas voldsromantikk » I AKP er voldens uunngåelighet, ja nærmest ønskelighet, utviklet til bortimot en religiøs … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Kva er skuld, Lars Gule?

– Skuld er å vere ansvarleg for eit brot på ei moralsk eller juridisk norm. – Har du sjølv skuld i noko? – Ja, eg har hatt moralsk forkastelege og ekstremistiske standpunkt: Eg hadde ein vilje til å nytte mennesket … Les videre

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Verdiløs kritikk

Det har lenge kommet innvendinger mot Midtøsten- og islamforskningen her i landet. Og mot Midtøsten- og islam-forskerne. Innvendingene forekommer særlig på internett, i ulike blogger, på debattsteder som Document.no og i en del kronikker i større aviser. Avsenderne av kritikken … Les videre

Publisert i I god tro | Legg igjen en kommentar